DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 5778 (1/2)
Alcock, A.F. : Common homeland - different history: Inter-community relations in South Tyrol and Northern Ireland. In: History & ...Politics. III. Bratislava Symposium held on November 12-15, 1992. Br., Czecho-Slovak Committee of the European Cultural Foundation 1993, s. 168-180.
Írsko severné; Tirolsko južné;

MFN 5779 (2/2)
Alcock, A.F. : Spoločná vlasť - rozdielne dejiny: vzťahy mdezi komunitami v južnom Tirolsku a v severnom Írsku. In: História a ...politika. III. bratislavské sympózium konané 12.-15.novembra 1992. Br., Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1993, s. 159-171.
Írsko severné; Tirolsko južné;

[Search] [Index]
Abbreviation: