DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2137 (1/1)
Ajnenkiel, Andrzej : Uksztaltowanie sie centralnego osrodka wladzy panstwowej w Polsce i Czechoslowacji po I wojnie swiatowej. In: Odrodzenie panstwowosci i przemiany struktur spolecznych w Polsce i Czechoslowacji 1918-1945. Warszawa, Polska akademia nauk - Instytut historii 1991, s. 38-48.


[Search] [Index]
Abbreviation: