DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 33874 (1/1)
Agricolae Georgii : De re metallica libri XII. Basileae MDLVI = Agricola Georgius: Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. [Z českého prekladu B. Ježka a J. Hummela do slov. prel.]: Petr, Karel - Petrová, Mária. Ostrava, Montanex - Technická univerzita v Košiciach - Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 2006. 546 s.
OHLASY: [rec.]: Čelko Mikuláš, SlArchiv 45, 2010, č. 1, s. 87-91.
pramene; baníctvo; hutníctvo; Agricola Georgius [1494-1556];

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: